Drake, San Joaquin Marsh, Orange Co., 12-07. © John  C. Avise.

Gadwall

Anas strepera

Anseriformes; Anatidae

Click on images for full screen

Web design by Peter J. Bryant
Back to Birds of Orange County, California
Back to Natural History of Orange County, California


Drake, San Joaquin Marsh, Orange Co., 12-07. © John  C. Avise.

Drake, San Joaquin Marsh, Orange Co., 12-07. © John  C. Avise.

Drake, San Joaquin Marsh, Orange Co., 12-07. © John  C. Avise.

Drake, San Joaquin Marsh, Orange Co., 9-06. © John  C. Avise.

Drake, Oso Creek, Orange Co., 12-07. © John  C. Avise.

Hen, San Joaquin Marsh, Orange Co., 12-06. © John  C. Avise.

Female, San Joaquin Marsh, Orange Co., 9-06. © John  C. Avise.

Pair, Bolsa Chica, Orange Co., 5-07. © John  C. Avise.